Csomagolás és súly kritériumok

Mi NEM dobáljuk a csomagot!

Mi nem nyitjuk ki a csomagot! De minden határátkelésen, a kocsi vámvizsgálaton esik át melyet kutyával és röntgennel ellenőriznek!

A csomagot mindig gondosan csomagold, mert nagy utat tesz meg a céljáig, ne sajnáld rászánni az időt és energiát, mert minden csomagnál megtérül. A boltokba lehet kérni jó minőségű, erős kartondobozt. Örülnek, ha elviszed. Vigyél haza több méretűt, mert gazdaságosabb pakolás szempontjából, ha kipróbálod, melyikbe nem hagysz üres légteret. A saját érdeked is hogy ne fizess ki üres levegőt csomagküldésnél. Kérj a munkahelyed irodájából vinyettát (öntapadós matrica) hogy ne keljen meg venned 200 darabot.

Ha csomag: BŐRÖND: Kettő darab helyen címkézd fel, hogy ha sérülne az egyik címzés a rázkódástól akkor be tudjuk azonosítani.

Ha csomag: KARTON DOBOZ: két helyen címkézd fel vinyettával vagy üres fehér papira írd rá az adatokat és átlátszó ragasztó szalaggal ragaszd le a teljes felületet. Ragaszd le a csomagot alaposan, hogy a ragasztó ne tudjon leválni.

Ha csomag: RUHÁK: itt tudsz spórolni. Nem kell karton doboz vagy nehéz táska. Vegyél jó minőségű nehezen szakítható műanyag zsákot, szatyrot, csomagold be nyomd ki a levegőt és ragaszd le. Akkor jó, ha nem tud vissza áramlani a levegő, címkézd fel.

Ha csomag: TÖRÉKENY: minden esetbe jelezd hogy rendkívüli odafigyeléssel bánjunk a csomaggal. Jelezd, melyik oldala legyen felül a csomagnak tegyél rá jól látható jelzést. A törékeny tárgyat nagyon gondosan tekerd be újságpapírral, ruhával de ha ki tudod támasztani szivaccsal az a legbiztonságosabb.

Ha csomag: KERÉKPÁR: Ha nincs meg a csomagolás, szereld le a kormányt és a pedálokat tedd erős zacskóba és zárd le gondosan majd vágj szét kartondobozokat és gondosan burkold be vele a biciklit, hogy ne karcolódjon a rázkódástól és erősítsd hozzá a leszerelt alkatrészeket. NE feled megcímezni.

Ha csomag: MŰSZAKI CIKK: az eredeti csomagolásba a legbiztonságosabb. Ha nincs meg a csomagolás akkor bánj vele, mint törékeny áru. A csomag felcímkézését ne feledd kettő darab helyen.

Csomagok súlyára vonatkozó kritériumok:

Egy csomag maximális súlya 32Kg lehet. Természetesen ennél nagyobb, úgynevezett túlsúlyos csomag szállítását is vállaljuk, de ebben az esetben a feladó, illetve az átvevő felelőssége a csomag gépjárműről történő fel- és lepakolása.

Ha a csomag tényleges mérete vagy súlya nagyobb, mint a megrendelésben megadott adatok, munkatársunk újraszámolja a valós adatokkal, és felárat számolunk.

Megértésüket köszönjük.
Köszönettel,
a Fast Europe Transport csapata
 
 
Az áru, rakomány (C.M.R) biztosítások kötelezőek ha nem saját árunkat szállítjuk.

Miért is?
Azért mert egy baleset során megrakodott kisteherautó rakományba bekövetkezett kárt baleset esetén (csomag rongálódást) nem biztos hogy a szállítmányozó cég meg tudja téríteni 100%-ig minden megrendelőjének.

A C.M.R biztosítások között mi a különbség?
Itt is vannak olcsók és drágák (innen lehet következtetni mi mit jelent).

* Olcsó díjas C.M.R biztosítás az áru, csomag, rakomány súlya után fizet. Néhány biztosító nagyon olcsó kilónkénti 1-1.5£-ot. Ez azt jelenti, ha küldesz egy 350-450£-os televíziót, ami mondjuk, 50 kg-os ha megsérül baleset során akkor kapsz 50£-ot és aki 50 kg elhasznált ruhát küld ő is 50£-ot kap.

* Drágább C.M.R biztosítás az áru, csomag, rakomány értéke után fizet.
Maradjunk a televíziónál, 350-450£-os televízió teljes árát visszatéríti a biztosító sérülés esetén. Persze valamilyen szinten bizonyítani kell a követelésünk hogy a csomag értéke mekkora volt. Ha nem tud az ember számlát, blokkot, vagy bármiféle iratot felmutatni, hogy mekkora az érték károsodása akkor a biztosító dönt a visszatérítendő kár összegéről. Mi nem sajnáljuk kifizetni a drágább C.M.R biztosítást, mert a megrendelőink belénk fektetett bizalma számunkra nagyon fontos.
 
 
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

/Fast Europe Transport Ltd., mint vállalkozás/

1. A szerződő felek
1.1. A szolgáltató
Fast Europe Transport Ltd.
Székhelye, ügyfélszolgálat címe: View Point,Basing View,Basingstoke,Hampshire, RG21 4RG.
Postacím: View Point,Basing View,Basingstoke,Hampshire, RG21 4RG.

E-mail: info@fasteuropetransport.co.uk

Honlap: http://fasteuropetransport.co.uk/

Nyitva tartás: Hétfő- Vasárnap 9.00-17.00

Alaptevékenysége: Csomag szállítás,árú fuvarozás

A szolgáltatások ellátásához az Fast Europe Transport Ltd. közreműködőt is igénybe vehet.

1. számú Melléklet

A szállításból kizárt tárgyak, valamint a
feltételesen szállítható tárgyak és azok feladási feltételei:

Szállításból kizárt tárgyak, anyagok:

- jövedéki termékek (alkohol, dohányáru, stb.)

- kábítószer és egyéb illegális anyagok

- tűz- és robbanásveszélyes anyagok

- mérgező, ártalmas, maró anyagok

- lőfegyver, lőszer

- romlandó élelmiszer

- földi maradványok

- sugárzó anyagok

- ömlesztett áruk

- különleges értékű áruk

- közerkölcsbe ütköző tárgyak

- postafiókra címzett küldemény

- hűtést, fűtést igénylő áruk

- minden olyan tárgy, anyag melynek szállítása
jogszabályba vagy nemzetközi megállapodásba ütközik

1.2. Az ügyfél

Ügyfél az a magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely az Általános Szerződési Feltételeknek megfelel, illetve indokolt esetben egyedi szerződésekben rögzített feltételekkel igénybe veszi a szolgáltatást.
A Fast Europe Transport Ltd. szolgáltatásai igénybevétele esetén feladó ügyfélnek, (továbbiakban: feladó), a küldeményen feladóként feltüntetett magánszemélyt, jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságot vagy egyéb szervezetet kell tekinteni.
Címzett: a küldeményen, annak csomagolásán, vagy a hozzá tartozó listán címzettként megjelölt ügyfél.
A szerződéses kapcsolat fennállásától függetlenül az Fast Europe Transport Ltd. ügyfelének tekinti azt a személyt, aki/amely tudakozódási eljárást indít, illetőleg a Fast Europe Transport Ltd. futárszolgálattal szemben igényt érvényesít.

2. A szerződés tárgya

Az Fast Europe Transport Ltd. futárszolgálat
vállalja, hogy az Általános Szerződési Feltételekben és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő méretű, tömegű, tartalmú és csomagolású küldeményeket díj fizetése ellenében a feladótól átveszi, továbbítja és a feladó által megjelölt
címhelyen a címzett, vagy jogosult átvevő részére kézbesíti.
Küldemény: A jelen szállítási feltételek
vonatkozásában, tömeg-és mérethatároknak megfelelő-a küldeményen, annak burkolatán vagy az ahhoz tartozó listán (fuvarlevélen) megcímzett küldemény. A küldemény csomagküldemény, amelyet a Fast Europe Transport Ltd. Futárszolgálat fuvarlevél kíséretében közúti járművön szállít.

3. Szerződés létrejötte, módosítása, megszűnése

3.1. A szerződés létrejötte

A szolgáltatási szerződés a küldeménynek a
szolgáltató által történő felvételével jön létre. A küldemény felvétele a küldemény átvételének írásbeli elismerésével
történik. A szolgáltatási szerződés teljesítésének megkezdését a szolgáltató dátumozása, a felvétel pontos időpontjának feltüntetése és a felvevő megbízott aláírása igazolja.
A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges
nyomtatványokat a szolgáltató – az egyedi kivitelezésű szállítóleveleket is –díjmentesen köteles az igénybe vevő számára
biztosítani.
A küldeményt – ha arról a szerződő felek másként
nem állapodtak meg – a szolgáltató abban az esetben köteles
felvenni, ha azt a feladója a tartalom jellegének, természetének és mennyiségének megfelelő burkolatba csomagolta és annak tartalmához a csomagolás, illetve a lezárás nyilvánvaló megsértése nélkül hozzáférni nem lehet. A szolgáltatás díjának kiegyenlítése – ha az Általános Szerződési Feltételek vagy a felek eltérően nem rendelkeznek – a küldemény feladásakor, de legkésőbb a küldemény átvevőjéhez történő kiszolgáltatásakor esedékes.
A szolgáltatási szerződés esetében jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseitől a felek közös megegyezéssel eltérhetnek, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok
az eltérést tiltják. Nem térhetnek el a szerződő felek az Általános Szerződési Feltételek szabályaitól abban az esetben, ha az eltérés
következtében a küldemények felvétele, feldolgozása, továbbítása vagy kézbesítése az életet, egészséget, a testi
épséget, illetve a címzettnek a küldemény biztonságos
átvételéhez fűződő jogát sérti vagy veszélyezteti.

3.2. Szerződés módosítása (utólagos rendelkezés)

A szerződés módosításához a feladónak kizárólag az
alábbi esetekben van joga:
A feladó szerződés-módosítása a küldemény
továbbítása előtt:
A küldemény feladója – az utólagos rendelkezés
keretében – meghatározott díj ellenében külön– és különleges szolgáltatást kérhet, módosíthat, lemondhat,
illetve a küldeményt továbbítás előtt visszakérheti.
3.3. A feladó szerződés-módosítása a küldemény
továbbítása után
A feladó a küldemény címadatait az utólagos rendelkezésre vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával – külön díj ellenében – a továbbítás után is módosíthatja, amelyet a szolgáltatónak a rendeltetési helyen a kézbesítés megkezdéséig figyelembe kell vennie.

4. Szolgáltatás nyújtásának megtagadása

4.1. Szerződéskötés és teljesítés megtagadása

A Fast Europe Transport Ltd. futárszolgálat a
szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötését, illetőleg teljesítését köteles
megtagadni, amennyiben az alábbi tények valamelyike tudomására
jut:
– a szerződés teljesítése jogszabályba vagy
nemzetközi megállapodásba ütközik;
– a küldemény tartalma az életet, az egészséget, a
testi épséget vagy az emberi környezetet nyilvánvalóan sérti vagy
veszélyezteti;
– a feltételesen továbbítható küldeményekre
vonatkozó előírásoknak a küldemény nem felel meg.
A teljesítés előzőek szerinti megtagadásából, illetőleg
a küldemény visszakézbesítéséből származó többletköltségek a feladót terhelik.
A Fast Europe Transport Ltd. futárszolgálat
megtagadhatja a szerződés megkötését, ha:
– a szolgáltatás teljesítését jogszabály alapján
szüneteltetik vagy korlátozzák, illetőleg
– a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges forgalmi
feltételek – tevékenységi körén kívül álló okból – nem állnak rendelkezésre.
Ha a Fast Europe Transport Ltd. futárszolgálat
alapos okkal feltételezi, hogy a szolgáltatási szerződés megkötését meg kell tagadnia, a szolgáltatási szerződés megkötését attól teheti függővé, hogy a feladó bizonyítja-e a Fast Europe Transport Ltd. Futárszolgálat feltételezésének alaptalanságát. Amennyiben a
feladó bizonyítani kívánja a feltételezés alaptalanságát, erre
lehetőséget helyben és azonnal meg kell adni. Ha a bizonyítás következtében a feltételezés alaptalannak bizonyult, a küldemény ismételt, biztonságos csomagolására a szolgáltató
díjmentesen köteles. Ebben az esetben a csomagolás hiányosságára a szolgáltató a továbbiakban nem hivatkozhat.

4.2. Szerződés megszűnése

A szolgáltatási szerződés megszűnésének esetei:
– a Fast Europe Transport Ltd. futárszolgálat a szerződésben
vállalt szolgáltatást teljesíti;
– a küldemény kézbesíthetetlen;
– a Feladó a szolgáltatási szerződéstől eláll.
4.3. Kézbesíthetetlen küldemények:
Kézbesíthetetlennek minősül a küldemény, ha
– azt a szolgáltatón kívül álló okból a címzettnek
(illetve egyéb jogosult átvevőnek) kézbesíteni és feladónak
visszakézbesíteni nem lehet, vagy
– a küldeményt terhelő díjat, a küldemény feladója
– vagy erre irányuló megállapodás esetén a címzett – nem fizette meg.
Kézbesíthetetlen küldemény esetén a Fast Europe
Transport Ltd. futárszolgálat a könyvelt küldeményt kézbesíthetetlenségének megállapítását követő 1. naptól számított
egy 14 napon belül a címzettet, ennek eredménytelensége esetén a
feladót – a határidő megjelölésével és az átvétel
elmulasztásának jogkövetkezményeire történő felhívás mellett – a
küldemény átvételére felszólítja. Ha a felszólításra sem a címzett, sem a feladó nem válaszol, illetve a küldeményt nem veszi át, a Fast Europe Transport Ltd. futárszolgálat a küldeményt a feladástól számított 1 hónap elteltéig őrzi, utána a küldeményt megsemmisíti.

5. A szolgáltatás igénybevételének általános szabályai

5.1. A küldemény tartalmára vonatkozó szabályok figyelembevétele
A feladó felelőssége gondoskodni arról, hogy a
küldemény tartalma a jogszabályoknak és az Általános Szerződési
Feltételekben meghatározott feltételeknek megfeleljen. A küldemény tartalma nem lehet olyan tárgy vagy anyag, amelynek szállítását jogszabály vagy az Általános Szerződési Feltételek tiltja. Az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott egyes tárgyak és anyagok csak az Általános Szerződési Feltételekben előírt feltételekkel adhatók fel. A szállításból kizárt tárgyakat valamint a feltételesen szállítható tárgyakat és azok feladási feltételeit
az 1. számú Melléklet tartalmazza. Tárgyakat a működésükhöz szükséges energia illetőleg erőforrásokkal együtt úgy szabad küldeményben elhelyezni, hogy a csomagolás a véletlenszerű működésbe lépést megakadályozza .A Fast Europe Transport Ltd. futárszolgálat nem köteles vizsgálni a küldemény tartalmát arra vonatkozóan, hogy az a szállításból kizárt-e, vagy feltételesen szállítható. Ha azonban a szolgáltatás bármely szakaszában azt állapítja meg, hogy a küldemény tartalma a szállításból kizárt vagy, a
szállításhoz szükséges feltételek hiányoznak, a küldeményt a címzettnek nem kézbesíti. A feladó felelős a küldemény által személyek életében, egészségében és testi épségében, továbbá egyéb tárgyakban, a Fast Europe Transport Ltd. Futárszolgálat berendezéseiben és más küldeményekben okozott károkért. Köteles viselni saját kárát és megtéríteni az Fast Europe Transport Ltd. futárszolgálat felmerült többletköltségeit (pl. visszaküldés,újracsomagolás, a kárenyhítés körében felmerült
költségek, stb.), ha azok annak folytán keletkeztek, hogy a feladó a jogszabályokban és az Általános Szerződési Feltételekben foglalt előírásokat nem tartotta be.

5.2 Csomagolás, lezárás, címzés

A feladó feladata gondoskodni a küldemények
szállításra alkalmas címzéséről és a tartalom jellegéhez igazodó, azt
megfelelően védő, biztonságos csomagolásáról.

Küldemények csomagolása:
A küldeményeket a tartalom tulajdonságának,
jellegének, alakjának, tömegének megfelelően úgy kell csomagolni, hogy a küldemény burkolata a belső tartalmat megvédje.Burkolatként olyan tiszta, világos csomagolóeszközt kell használni, amely a címirat olvashatóságát valamint kezelését nem zavarja, és amelyre a címirat és egyéb jelzések könnyen és tartósan ráragaszthatók.

Küldemények lezárása:
A burkolatnak, a belső-és külső csomagolásnak és
lezárásnak olyannak kell lennie, hogy a burkolat nyilvánvaló megsértése nélkül a tartalomhoz ne lehessen hozzáférni.

Küldemények címzése:
A küldeményt tiszta, pontos, jól olvasható
címzéssel kell ellátni. Az Fast Europe Transport Ltd. futárszolgálat nem fogad el szállításra olyan küldeményt, melynek címzését áthúzás,
átírás, útján vagy bármilyen módon megváltoztatták. A címzettnevét teljes alakjában kell a küldeményre feljegyezni.
A címiratot úgy kell kialakítani, hogy a feladó és
a címzett címe jól láthatóan elkülönüljön. A címzésre vonatkozóadatokat olvashatóan a küldeményen, a burkolaton
vagy a küldeményhez tartósan hozzáerősített címiraton – tintával,
gépírással, golyóstollal, vagy nyomtatással –illetve a küldeményhez csatolt címjegyzéken, kísérő okiraton kell feltüntetni. Ilyen esetben lehet függő, ragasztott vagy varrt címiratot is alkalmazni, amelyet úgy kell felerősíteni a küldeményre, hogy az a kezelés során ne válhasson le. A címzett nevét és címét a küldemény hosszúságának
irányában kell feltüntetni, szállítási rend szerint a küldemény előoldalán.
A küldeményeken a feladónak a következő
címadatokat kell feltüntetnie:
- a címzett nevét, illetőleg elnevezését;
- a címhelyet – az utca, közterület nevét, a
házszámot, a lépcsőház számot;
- a közelebbi címet – az emelet, és az ajtószám
megjelölésével;
- a küldemény rendeltetési helyét – település
nevét;
- címhely irányítószámát,
- a rendeltetési ország neve.
A címzett feladatait az Általános Szerződési
Feltételek tartalmazza.

6. A szolgáltatások díjának megállapítása és kiegyenlítése

6.1 Díjfizetési módok, számlázás

A szolgáltatások díjának lerovása történhet a
feladónál, vagy a címzettnél készpénzzel és külön megállapodás alapján banki átutalással.
Készpénzes fizetés:
A fizetés történhet Forintban (HUF) és Angol
Fontban (GBP) Euróban (EUR).
A Fast Europe Transport Ltd. futárszolgálat nyugtát állít ki a készpénzátvételéről, melynek eredeti példányát a díjat megfizető
megkap.

7. Szolgáltatások

7.1 Alapszolgáltatás (a díjakat lásd a 2. számú Mellékletben)

A szállítási szolgáltatás menete
A megrendelés visszaigazolása után az aktuális
szállítási héten a Fast Europe Transport Ltd. futárszolgálat a felvételt megelőző napon, telefonon értesíti a feladót, a felvétel várható idejéről. A csomagfelvételt követően a szállítás ideje alatt a címzettet egy nappal a kiszolgáltatás megelőzően telefonon kiértesíti annak pontos idejéről. A csomag feladásakor, illetve kiszolgáltatásakor 3 példányos fuvarlevelet állítunk ki,
melyből 1-1 példány a feladót és a címzettet illeti. A
fuvarlevél egy hivatalos, kézzel aláírt dokumentum, amely az áru átvételének és kiszolgáltatásának igazolására szolgál.

Szállítási idő:
A Fast Europe Transport Ltd. futárszolgálat által
meghatározott szállítási területektől függően általában tíz munkanapon belül vállalja.
Rendkívüli esetekben (baleset, gépjármű meghibásodása, kompra
történő extra várakozási idő) a szállítási időtartam megnövekedhet, amelyről a Fast Europe Transport Ltd. futárszolgálat minden esetben értesíti ügyfeleit.

8. A küldemények kézbesítése

8.1. A kézbesítés általános szabályai

A szolgáltató a küldeményeket a feladó által megjelölt,
a küldeményen, vagy annak kísérő okiratán feltüntetett
címhelyen kézbesíti, kivéve, ha a felek megállapodása, illetve a küldemény címzettje ettől eltérően rendelkezik. Amennyiben a küldemény kézbesítése akadályba ütközik, a Fast Europe Transport Ltd. futárszolgálat az ügyfelet lehetőség szerint telefonon értesíti. A küldeményt az ügyfél rendelkezése szerint esedékes díj kiegyenlítése mellett visszakézbesíti.
A nem megfelelő címzés a szolgáltatót nem
mentesíti a szolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítésének megkísérlése alól, azonban a nem megfelelő cím
miatti kézbesíthetetlenség esetén a szolgáltató mentesül a kártérítési kötelezettség alól.

8.2. A kézbesítés helye

A küldeményen és az azt kísérő fuvarlevélen
címzettként feltüntetett címhely. A Fast Europe Transport Ltd. Futárszolgálat minden küldeményt házhoz kézbesít.
8.3. Küldemény kézbesítése az átvételre jogosult
részére Jogosult átvevőnek a címzett, a meghatalmazott, a
szóban megbízott, a helyettes átvevő és a közvetett kézbesítőnek minősül. A szolgáltató minden küldeményt a jogosult átvevő
részére kézbesít. A jogosult átvevő részére történt átadással a
szolgáltató a szolgáltatási szerződés teljesítette.

Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéb szervezet (a továbbiakban együttesen: szervezet) részére címzett küldemény átvételére a szervezetvezető tisztségviselője vagy annak meghatalmazottja, szóban megbízottja jogosult. A szolgáltató a szervezet részére címzett küldeménynek tekinti azt is, ha a szervezet részére címzett küldemény címzésében a szervezet
elnevezése mellett természetes személy nevét is feltüntették, vagy a küldeményen természetes személy neve és a szervezet – megnevezése nélkül – címe (levelezési címe) szerepel.
A címzetten kívüli jogosult átvevő a polgári jog általános szabályai szerint felel a küldemény címzett részére történő átadásáért.
A szolgáltató nem köteles az átvevő személyazonosságát vizsgálni.

8.4 Az átvétel elismerése

A küldemény átvételét az átvevő a kézbesítő
okiraton a kézbesítés időpontjának feljegyzése után teljes nevének
aláírásával köteles elismerni. Ha magánszemélynek címzett küldemény átvételét nem a címzett ismeri el, az átvevő köteles a címzett és a közötte lévő kapcsolatot is jelezni.
Az aláírás megtagadása esetén a szolgáltató a
küldeményt – az ok feltüntetésével – visszaküldi a feladónak.
Az írni nem tudó, a latin betűket nem ismerő, a vak, vagy egyéb, a fizikai állapotában beállott változás következtében írásában gátolt címzettnek szóló könyvelt küldeményt írni tudó nagykorú tanú jelenlétében kell kézbesíteni. A tanú – e minőségének feltüntetésével – a küldemény átadásakor a kézbesítő okiraton saját nevét írja alá. A tanú és a címzett személyazonosságát a kézbesítő előtt igazolni köteles. A kiskorú vagy cselekvőképességet kizáró
gondnokság alatt álló személy részére érkezett küldeményt a címzett helyett a törvényes képviselőnek vagy a gondnoknak kézbesíti a szolgáltató. A törvényes képviselő vagy a gondnok e minőségét személyi igazolvánnyal, illetve jogerős hatósági határozattal, hatósági igazolvánnyal vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolhatja. A címzett természetes személy elhalálozása, jogi
személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet megszűnése esetén a részére érkezett küldeményt a szolgáltató – az e tényekről történő tudomás szerzést követően – haladéktalanul visszaküldi a feladónak.

8.5 Visszavétel, visszaküldés

A tévesen kézbesített küldeményt, illetve
tartalmát A Fast Europe Transport Ltd. futárszolgálat köteles bontott állapotban is a téves kézbesítés tényének egyidejű rögzítésével visszavenni, a téves kézbesítéskor beszedett díjat visszafizetni, és a küldemény lezárása, valamint a korábbi téves
kézbesítés tényének feltüntetése után annak szabályos kézbesítéséről gondoskodni. Meghatalmazottnak, helyettes átvevőnek, vagy közvetett módon kézbesített ép és sértetlen küldeményeket a Fast Europe Transport Ltd. futárszolgálat a
kézbesíthetetlenségi ok feltüntetésével és az átvevő (közvetítő) aláírásával átveszi és azokat – a címzettnek történő kézbesítés sikertelensége esetén –visszaküldi a feladónak.
Ha a kézbesítés során a címzett vagy meghatalmazottja írásban úgy nyilatkozik, hogy a küldeményt nem fogadja el, úgy azt a Fast Europe Transport Ltd. futárszolgálat az átvételi határidők mellőzésével
és az ok feltüntetésével visszaküldi a küldemény feladójának.
Amennyiben e személyek az írásbeli nyilatkozatot megtagadják, a szolgáltató e tényt a kézbesítési okiratra és a küldeményre feljegyzi. Ha a küldemény a Fast Europe Transport Ltd. Futárszolgálaton kívüli okból nem kézbesíthető, a szolgáltató azt – az ok megjelölésével– a küldemény feladójának visszaküldi.

9. Tájékoztatás, panasz

9.1. Tájékoztatás

A Fast Europe Transport Ltd. futárszolgálat
vállalja, hogy a szolgáltatási feltételekben bekövetkezett valamennyi lényeges változásról tájékoztatja ügyfeleit.
Telefonon, e-mail-ben, internetes honlapon
az igénybe vevők részére közzé teszi:
– Általános Szerződési Feltételeket;
– az alkalmazott díjakat;
– az állandó elérhetőségének telefonszámát, egyéb elérhetőségét;
– minden egyéb közérdekű információt.

9.2. Felhasználói bejelentések, panaszok

Az ügyfelek panaszaikat az alábbi módon tehetik
meg:
– telefonon;
– levélben;
– egyéb megfelelő módon (pl.: e-mail, távirat
útján).
Panasznak az olyan bejelentés minősül, amelyben a
szolgáltatást igénybe vevő (ügyfél) állítja, hogy a Fast Europe Transport Ltd. Futárszolgálat által nyújtott szolgáltatás vagy a Fast Europe Transport Ltd. Futárszolgálat alkalmazottjának munkavégzése részben vagy egészében nem felel meg a jogszabályi előírásokban, illetve az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak. A panasz egyéni jogsérelem vagy érdeksérelem megszüntetésére is irányulhat. Nem minősül panasznak -a szolgáltatást igénybe vevő részéről kezdeményezett -a küldemény továbbításával és kézbesítésével kapcsolatos pontos információk megismerésére irányuló tudakozódás szolgáltatás igénybevétele. A Fast Europe Transport Ltd. futárszolgálat az általa végzett szolgáltatások teljesítése során felmerült panasz a küldeményhez kapcsolódóan a feladás napjától egy hónapos jogvesztő határidőn belül, sérelmezett tevékenység vagy magatartás esetén az erről való tudomásszerzéstől számított egy hónapos határidőn belül, de legkésőbb a tevékenység vagy a magatartás megvalósítását követő hat héten belül tehető. Szóbeli észrevétel esetén a sérelem elintézésére a Fast Europe Transport Ltd. futárszolgálat a lehetőségekhez mérten azonnal helyben intézkedik, illetve megadja a szükséges felvilágosítást. A Fast Europe Transport Ltd. futárszolgálat a panasz(oka)t kivizsgálja, és a panasz benyújtásának időpontjától számított lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 30 naptári napon belül az ügyfélnek válaszol. A szóban és telefonon tett panasz esetében a panasz benyújtásának időpontja a benyújtás napjával, az írásban, levélben és egyéb módon beérkező panasz esetében a beérkezés napjával kezdődik. Ha az ügyfél a szóban és telefonon benyújtott panaszra írásbeli választ kér, vagy írásban nyújtja be panaszát, a vizsgálat eredményéről a Fast Europe Transport Ltd. futárszolgálat az ügyfelet írásban értesíti.

10. Adatkezelési szabályok, adat- és titokvédelem

10.1 Adatszolgáltatás

A Fast Europe Transport Ltd. Futárszolgálatra vonatkozó olyan adatokat, amely a szolgáltatások igénybevételéhez, a hozzáférés
megvalósításához, illetve a hírközlési hatóság feladatainak a végzéséhez szükségesek, a Fast Europe Transport Ltd. Futárszolgálat köteles a hírközlési hatóság részére szolgáltatni, akkor is, ha azok üzleti titoknak minősülnek. A Fast Europe Transport Ltd. futárszolgálat az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott adatokat köteles nyilvánosan hozzáférhetővé tenni. A fentiek szerinti adatszolgáltatás során az adat szolgáltató felelős az adat tartalmának időszerűségéért, hitelességéért, pontosságáért és ellenőrizhetőségéért.

10.2 Személyes adatok védelme, titokvédelmi kötelezettség

A Fast Europe Transport Ltd. futárszolgálat a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos, illetve a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényben foglaltak figyelembevételével kezelheti, dolgozhatja fel és továbbíthatja. A Fast Europe Transport Ltd. futárszolgálat az általa továbbított küldemény tartalmát csak a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg.
A Fast Europe Transport Ltd. futárszolgálat:
-a zárt küldeményt – e pontba foglaltak
kivételével – nem bonthatja fel;
-a nem zárt küldeményeket csak a felvételhez,
feldolgozáshoz, továbbításhoz, illetve kézbesítéshez szükséges adatok megállapítása érdekében és annak megfelelő
mértékben tanulmányozhatja;
-a szolgáltatás teljesítése során tudomására
jutott adatot – a feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő),valamint a közreműködő(k) kivételével – mással nem
közölhet;
-a küldeményt – tartalmának megismerése céljából –
a feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a közreműködő(k) kivételével másnak át nem adhatja;
-a szolgáltatás teljesítéséről – a feladó, a
címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a közreműködő(k)
kivételével – másnak tájékoztatást nem adhat. A feladóval megegyező jogosultsággal rendelkezőnek kell tekinteni azt a személyt, aki a küldemény feladását igazolódokumentumot bemutatja. Továbbá a feladóval megegyező jogosultsággal rendelkezőnek kell tekinteni azt a személytis, aki a küldemény egyedi azonosító adatát(fuvarlevél száma), továbbá szükség esetén a feladó és címzett nevét és a küldemény címzését a Fast Europe Transport Ltd. futárszolgálattal
elektronikus hírközlési úton (távközlő berendezés, Internet) közli.
A Fast Europe Transport Ltd. futárszolgálat a zárt
küldeményt felbonthatja, ha
-a küldemény burkolata oly mértékben sérült, hogy
tartalmának megóvása érdekében a felbontása indokolt, és felbontás
nélküli átcsomagolással a küldemény tartalmának a
megóvása nem biztosítható;
- a küldemény tartalma által okozott veszély
elhárítása érdekében ez indokolt;
- kézbesíthetetlen postacsomag egy hónapos őrzési
ideje lejárt.
A küldemény felbontását legalább két főből álló
bizottság végzi, annak megtörténtét és a teendő intézkedéseket jegyzőkönyvben rögzíti. A bizottság tagjait a Fast Europe
Transport Ltd. futárszolgálatnak az alkalmazottai, tagjai, megbízottai, illetve közreműködői közül kell kijelölnie. A felbontás
tényét a küldeményre rá kell vezetni, és ha erre lehetőség van, a felbontásról, a felbontás okáról a feladót értesíteni kell.

10.3. A futárszolgálati alkalmazott, megbízott és közreműködő felelőssége

Az adat-és titokvédelmi kötelezettség a Fast Europe Transport Ltd. futárszolgálat alkalmazottját, tagját, megbízottját és közreműködőjét
– a munkaviszony, a tagsági viszony, a megbízási jogviszony, a közreműködői jogviszony megszűnése után is – a Fast Europe Transport Ltd. futárszolgálattal azonos módon terheli, azok megszegéséért felelősséggel tartozik.

11. Felelősség a szolgáltatások teljesítéséért

A Fast Europe Transport Ltd. futárszolgálat a
szolgáltatások nem szerződésszerű teljesítése esetén beleértve a küldemény sérülését,tartalomhiányát, elveszését és megsemmisülését is, a Törvényben, valamint jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően tartozik felelősséggel.A Fast Europe Transport Ltd. futárszolgálat nem
felel továbbá a szolgáltatások körében keletkezett kárért
-ha az a szolgáltató működési körén kívül álló
elháríthatatlan okból keletkezett (pl. háborús cselekmények, szabotázs, lázadás, robbantásos merénylet, vagy más
szükséghelyzet, elemi csapás, tűzvész, munkabeszüntetés, robbantásos fenyegetés, valamint a honvédelmi törvény alapján
feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés esetében),
- ha a belső tartalomnak nem megfelelően csomagolt
a küldemény,
-ha a kárt a küldemény belső tulajdonsága, a
csomagolás kívülről észre nem vehető hiányossága, vagy az elégtelen
címzés okozta, a feladó a különleges kezelést igénylő küldeménye esetén előzetesen nem nyilatkozott (pl. törékeny), illetve a közvetett kárért, elmaradt haszonért. A fenti bekezdésekkel kapcsolatos bizonyítás a következő személyeket terheli:
– a szolgáltatót a csomagolás hiányossága és az
elégtelen címzés tekintetében, illetve abban a vonatkozásban, hogy a
kárt működési körén kívül eső elháríthatatlan külső
ok, vagy szerződésszerű teljesítése mellett a károsulton kívüli más személy okozta;
– a feladót, illetve a címzettet abban a
tekintetben, hogy a kár nem a csomagolás hiányossága vagy a címzéselégtelensége miatt állt elő, illetve, hogy a kár nem a küldemény tartalmára, belső tulajdonságára vezethető vissza.
Közvetett kézbesítés esetén a szolgáltató felelőssége a küldemény átadásával az átvevőre száll át. Az átvevő a címzettel szemben a polgári jog általános szabályai szerint felel.

11.1. Kártérítés

11.1.1. A kártérítés általános szabályai

Az ügyfél a Fast Europe Transport Ltd. futárszolgálattal
szembeni, az ügyfél által elveszettnek vélt küldeményével kapcsolatos kártérítési igényét írásban a feladástól számított 15. naptól kezdődően, illetve a küldemény hiányossága vagy sérülése esetén az erre vonatkozó jegyzőkönyv
felvételét követően, ezen időpontoktól számított egy éves elévülési időn belül érvényesítheti. Az ügyfél a küldemény késedelmes kézbesítése címén a Fast Europe Transport Ltd. futárszolgálattal szembeni kártérítési igényét a küldemény átvételétől számított tizenöt napos jogvesztő határidőn belül írásban
jelentheti be. Az ügyfél kárigényének elbírálására és
kielégítésére a küldemény megsemmisülése vagy elvesztése, a küldeménysérülése, tartalomhiánya esetén kárigény bejelentéséről
készült jegyzőkönyv alapján van lehetőség.
Amennyiben a Fast Europe Transport Ltd. futárszolgálatnak a
tévesen kézbesített küldemények visszavételére és szabályos kézbesítésére nincs lehetősége, a küldeményt elveszettnek tekinti.
A kártérítési igény érvényesítésére az alábbiak kivételével a feladó jogosult. A címzett jogosult, ha:
– a sérült küldeményt átvette; vagy
– a feladó a kártérítésre vonatkozó igény
érvényesítésének jogát a címzettre engedményezte.
A Fast Europe Transport Ltd. futárszolgálat az ügyféltől
a kár mértékének igazolását, bizonyítását abban az esetben kérheti, ha a kártérítési igény küldemény sérülésével, tartalomhiányával kapcsolatos.
Cégek, vállalkozások esetében CMR fuvarlevéllel
szállított áruknál a CMR egyezmény szabályai az irányadók

11.1.2. A kárigény bejelentésének módja

Ha a Fast Europe Transport Ltd. futárszolgálat a panasz kivizsgálása során a küldemény megsemmisülését, vagy elveszését állapította meg, annak tényéről tájékoztatja az ügyfelet. Ebben az esetben, ha az ügyfél kártérítési igénnyel kíván élni, azt a küldemény feladásától számított tizenötödik naptól kezdődően egy éves elévülési időn belül teheti meg a Fast Europe Transport Ltd. futárszolgálatnál. A küldemény sérüléséről, teljes vagy részleges
tartalomhiányáról jegyzőkönyv kiállítása alapján van lehetőség kárigény bejelentésére. A jegyzőkönyvet az átvételkor az
átadó és a címzett jelenlétében kell kitölteni. Ha a küldemény sérülése, hiányossága a kézbesítéskor nem ismerhető fel, az erről szóló bejelentést a tudomást szerzéstől számított 1 munkanapon,
kell a szolgáltatónak bejelenteni telefonon vagy email-ben.
Cégek, vállalkozások esetében CMR fuvarlevéllel
szállított áruknál a CMR egyezmény szabályai az irányadók

11.1.3. A kártérítési igény elbírálása, kifizetése

A küldemény megsemmisülése vagy elveszése, továbbá teljes vagy részleges tartalomhiánya esetén, jegyzőkönyv alapján bejelentett kártérítési igényt a Fast Europe Transport Ltd. futárszolgálat a bejelentést követő 30 napon belül elbírálja és annak eredményéről az ügyfelet haladéktalanul tájékoztatja. A Fast Europe Transport Ltd. futárszolgálat az általa megalapozottnak talált kárösszeg kifizetése iránt az elbírálástól számított 8 naptári napon belül intézkedik.A Fast Europe Transport Ltd. futárszolgálat az
igény jogosságának teljes vagy részleges elutasítása esetén az elutasítás indokait írásban közli az ügyféllel. Cégek, vállalkozások esetében CMR fuvarlevéllel szállított áruknál a CMR egyezmény szabályai az irányadók.

11.1.4. A kártérítés mértéke

A Fast Europe Transport Ltd. futárszolgálat a magánszemélyek által feladott küldeményének tartalmának sérülése, hiányossága, elvesztése, megsemmisülése esetén a csomagra 100%-os kártérítési vállal, a fuvarlevélben feltüntettet összegig, amit a feladó igazolni tud számlával vagy egyéb hivatalos dokumentummal, amennyiben erre lehetőség nincs a fuvarozó a szállítási díját egy részben vagy teljesen köteles megtéríteni. Fast Europe Transport Ltd. futárszolgálat 50.000 GBP-ig terjedő CMR biztosítása nyújt a kártérítés kifizetésére fedezetet.
A Fast Europe Transport Ltd. futárszolgálat a cégek,
vállalkozások esetében a CMR fuvarlevéllel küldött küldemény tartalmának sérülése,
hiányossága, elvesztése, megsemmisülése esetén a
Fast Europe Transport Ltd. futárszolgálat
50.000 GBP-ig terjedő CMR biztosítása nyújt a kártérítés kifizetésére fedezetet.

11.2. Eljárás a kártérítés után előkerült küldemények esetében

Ha a küldemény vagy a küldemény tartalmának egy
része a kártérítés összegének kifizetését követően megkerül, arról
a Fast Europe Transport Ltd. futárszolgálat a kártérítésben részesültet értesíti. A Fast Europe Transport Ltd. futárszolgálat
a küldeményt kár térítettnek visszaszállítja és ez esetben kár térítettnek a felvett kártérítési összeget nem kell visszafizetnie. Ha a kártérítésben részesült sikertelen kézbesítés esetén az értesítésre 8 napon belül nem ad választ, azt a Fast Europe Transport Ltd. futárszolgálat a megkerült küldeményről,
illetve tartalomrészről történő lemondásnak tekinti.

11.3. A szolgáltató díj-visszafizetési kötelezettsége

A Fast Europe Transport Ltd. futárszolgálat a küldemény felvételekor tévesen megállapított vagy a kézbesítéskor tévesen beszedett díjat, díjkülönbözetet, illetve a nem teljesített szolgáltatás díját – ezen tény megállapítását követően – a küldemény feladójának visszafizeti.
A Fast Europe Transport Ltd. futárszolgálat a fizetett díjak egy részét a következő esetekben és keretek között fizeti vissza (részleges díjvisszatérítés): A túlfizetett összeget, ha a feladó vagy a címzett a küldeményért a díjszabás szerint járó díjnál magasabb díjat fizetett,és ez a Fast Europe Transport Ltd. futárszolgálat kezelési okirataiból, vagy a küldeményről megállapítható. Ennek tényét legkésőbb a címzetthez történő kézbesítéskor kell megállapítani. Későbbi díj visszafizetésre nincs lehetőség.

11.4. Felelősség küldemény késedelmes kézbesítéséért

Késedelmesen kézbesített küldeménynek azon küldemény minősül, amely a felvételtől számított 15 napon kívül kerül kézbesítésre.
A küldemény nem minősül késedelmesen kézbesített küldeménynek:
-ha a Fast Europe Transport Ltd. futárszolgálat a
küldeményt a címzett részére kézbesíteni időben próbálta, de az sikertelen volt a címzett elérhetetlensége miatt.
-ha az Ügyfél és a Fast Europe Transport Ltd. futárszolgálat egyeztetése után 15 napon túli időpontot találtak a küldemény kézbesítésének lehetőségére.
- ha a Fast Europe Transport Ltd. futárszolgálat
bizonyítja, hogy a késedelmet a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

12. Szolgáltatások teljesítésének minősége

A Fast Europe Transport Ltd. futárszolgálat tevékenységének ellátása során vállalja, hogy az ügyfél által az Általános Szerződési Feltételek alapján igényelt és megfizetett szolgáltatásokat maradéktalanul teljesíti, a küldeményeket biztonságos körülmények között továbbítja és ép, sértetlen állapotban kézbesíti a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott minőségi előírásoknak megfelelően. A felvett küldemények továbbítási útvonalát és módját a Fast Europe Transport Ltd. futárszolgálat választja meg az igénybevett szolgáltatásnak megfelelően.

13. Együttműködés titkos információgyűjtés érdekében

A Fast Europe Transport Ltd. futárszolgálat együttműködik a titkos információgyűjtésre külön törvényben felhatalmazott szervezetekkel. Szolgáltató a szolgáltatás megkezdésével egyidejűleg saját berendezései, helyiségei tekintetében biztosítja a titkos információgyűjtés eszközeinek és módszereinek alkalmazási feltételeit. A titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervezetek részére történő adatszolgáltatás térítésmentes.

2015.június.6